รายละเอียดและเงื่อนไข โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ฟรี

 • โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ใช้ได้กับพิซซ่าแป้งหนานุ่ม แป้งบางกรอบ ขอบชีส และขอบไส้กรอกและชีส ถาดกลาง หรือ ถาดใหญ่ ในราคาปกติตั้งแต่ 279 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 18 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • โปรโมชั่นพิซซ่า ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ร่วมรายการฉพาะบริการจัดส่งถึงบ้าน ที่สั่งผ่านช่องทาง Call Center 1112, เว็บไซต์ www.1112.com ,แอปพลิเคชันของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และ 1112 Delivery เท่านั้น
 • พิซซ่าที่แถมต้องมีราคาเท่ากับ หรือน้อยกว่าพิซซ่าที่ซื้อ
 • ไม่สามารถสั่งแบบ 2 หน้าใน 1 ถาดได้
 • การเปลี่ยนท้อปปิ้งหรือขนาดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ยกเว้นคูปองแทนเงินสด 100 บาท และ 300 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Terms and Conditions of Buy 1 Get 1 Free

 • Buy 1 Get 1 Free promotion is applicable with medium or large of any Pan, Crispy Thin, Extreme Cheese and Extreme Sausage & Cheese at regular price from THB 279 and above that available from 23 August - 18 September 2022.
 • Buy 1 get 1 free promotions are applicable with delivery channel only that order at call center 1112, The Pizza Company Website 1112.com, The Pizza Company Mobile Application and 1112 Delivery.
 • The price of the free pizza must be equal to or less than the purchased pizza.
 • Pizza cannot be halved.
 • Changing of toppings may require additional cost.
 • This promotion cannot be combined/applied with combo set meals, other promotions, discount coupons except cash voucher 100 Bath & 300 Bath.
 • The company reserves the right to change the promotion without prior notice.