รายละเอียดและเงื่อนไข โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 พิซซ่า

 • โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 พิซซ่า สามารถใช้ได้กับ พิซซ่าแป้งหนานุ่ม, แป้งบางกรอบ, เอ็กซ์ตรีม ขอบชีส, เอ็กซ์ตรีมขอบไส้กรอกและชีส และนิวยอร์กพิซซ่า แป้งบางนุ่ม ถาดกลาง หรือ ถาดใหญ่ ในราคาปกติตั้งแต่ 279 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 23 ตุลาคม 2566 เท่านั้น
 • โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 พิซซ่าสามารถใช้ได้กับบริการรับที่ร้านและบริการจัดส่งถึงบ้าน ที่สั่งผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 และเว็บไซต์ www.1112.com และแอปพลิเคชัน 1112Delivery และเว็บไซต์ www.1112Delivery.com และ Call Center โทร 1112 เท่านั้น
 • พิซซ่าที่แถมต้องมีราคาเท่ากับ หรือน้อยกว่าพิซซ่าที่ซื้อ
 • พิซซ่าไม่สามารถสั่งแบบ 2 หน้าใน 1 ถาดได้ และการเปลี่ยนท้อปปิ้งหรือขนาดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 พิซซ่าไม่สามารถใช้ร่วมกับ ชิสซี่ พัฟ พิซซ่า, พิซซ่าหมาล่า, ชุดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ยกเว้นคูปองแทนเงินสด 100 บาท และ 300 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Terms and Conditions of Buy 1 Get 1 Free!

 • Buy one pizza, get one free promotion is applicable with medium or large size of any Pan, Crispy Thin, Extreme Cheese, Extreme Sausage&Cheese, and New York Pizza Soft&Thin crust at regular price from THB 279 and above. Available from 1 September 2023 – 23 October 2023.
 • Buy one pizza, get one free promotion is valid for delivery that order from The Pizza Company 1112 application and www.1112.com and 1112 Delivery application and www.1112Delivery.com and Call Center 1112 only.
 • The price of the free pizza must be equal to or less than the purchased pizza.
 • Pizza cannot be halved and changing of toppings may require additional cost.
 • This promotion cannot be combined/applied with Cheesy Puff Pizza, Mala Pizza, combo set meals, other promotions, discount coupons except the eligible promotion that company accepted.
 • The company reserves the right to change the promotion without prior notice.