รายละเอียดและเงื่อนไข โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1

 • โปรโมชั่นพิซซ่าซื้อ 1 แถม 1 ใช้ได้กับพิซซ่าแป้งหนานุ่ม, แป้งบางกรอบ, เอ็กซ์ตรีม ขอบชีส, เอ็กซ์ตรีมขอบไส้กรอกและชีส และเอ็กซ์ตรีม ขอบเบคอนชีส ถาดกลาง หรือ ถาดใหญ่ ในราคาปกติตั้งแต่ 279 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนาคม 2566 เท่านั้น
 • โปรโมชั่นพิซซ่า ซื้อ 1 แถม 1 สามารถใช้ได้กับบริการจัดส่งถึงบ้าน ที่สั่งผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น The Pizza Company 1112 และเว็บไซต์ www.1112.com และแอปพลิเคชั่น 1122Delivery และเว็บไซต์ www.1112Delivery.com เท่านั้น
 • พิซซ่าที่แถมต้องมีราคาเท่ากับ หรือน้อยกว่าพิซซ่าที่ซื้อ
 • พิซซ่าไม่สามารถสั่งแบบ 2 หน้าใน 1 ถาดได้ และการเปลี่ยนท้อปปิ้งหรือขนาดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • โปรโมชั่นพิซซ่า ซื้อ 1 แถม 1 ไม่สามารถใช้ร่วมกับนิวยอร์กพิซซ่า แป้งบางนุ่ม 12”, ชิสซี่ พัฟ พิซซ่า, ชุดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ยกเว้นคูปองแทนเงินสด 100 บาท และ 300 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Terms and Conditions of Buy 1 Get 1 Free!

 • Buy one pizza get one free promotion is applicable with medium or large size of any Pan, Crispy Thin, Extreme Cheese, Extreme Sausage Cheese and Extreme Bacon Cheese at regular price from THB279 and above. Available from 29 May – 30 June 2023.
 • Buy one pizza get one free promotion is valid for delivery that order from The Pizza Company 1112 application and www.1112.com and 1112 Delivery application and www.1112Delivery.com only.
 • The price of the free pizza must be equal to or less than the purchased pizza.
 • Pizza cannot be halved and changing of toppings may require additional cost.
 • This promotion cannot be combined/applied with New York Pizza Soft &Thin 12”, Cheesy Puff Pizza, combo set meals, other promotions, discount coupons except the eligible promotion that company accepted.
 • The company reserves the right to change the promotion without prior notice.